Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p

Service: Top, Massage, Hôn, Bj

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, Bj

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, Bj

Giá: 3.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, Bj
Lưu Ý: Có nhận khách ở Sài Gòn, liên hệ quản lý.

Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, BJ

5/6
Chat